Regnskap

Relaterte vilkår: Årsrapport; Revisjon, ekstern; Balanse; Kontantstrømoppstillinger; Resultatregnskap ...

Rabattert kontantstrøm

Discounted Cash Flow (DCF) -analyse er en teknikk for å bestemme hva en virksomhet er verdt i dag i lys av kontantavkastningen i fremtiden. Det brukes rutinemessig av folk som kjøper en bedrift. Den er basert på kontantstrøm fordi fremtidig kontantstrøm fra virksomheten vil legges sammen. Det kalles...

Kontantkonverteringssyklus

Kontantomregningssyklusen (CCC) er en nøkkelmåling av likviditet i småbedrifter. Kontantkonverteringssyklusen er antall dager mellom å betale for råvarer eller varer som skal selges videre og mottakelse av kontanter fra salg av varene, enten laget av det råmaterialet eller kjøpt for videresalg. De...

Profittmargin

Relaterte vilkår: økonomiske forhold ...

Annonsebudsjett

Tips om budsjettering og forhandling, pluss salgsfremmende verktøy for reklame.