Følg lederen: ledelse ved å gå rundt

Ofte befinner organisasjoner seg i følgende vanskeligheter: Et oppdrag er på plass og ønsket atferd er identifisert og avtalt, men likevel er det en kobling mellom ledelsen og personalet.