Gårdenes fremtid kan ikke involvere skitt eller sol

New Jersey-baserte AeroFarms foreslår en radikal og mer bærekraftig måte å dyrke verdens mat på.