Det største oppgaven dette Escape Room-selskapet må løse? Hvordan vokse på riktig måte

Når folk ser etter skjermfri avledning, tar fluktrommene fart.