Den mest effektive metoden for å få noen til å gjøre det du vil

Bruk 'skala av innflytelse' for å overtale folk til å gjøre det du vil - mens du tenker at det er deres idé.