Hvordan 'Ikke rot med Texas' ble en strategi for sosiale medier

I en stat kjent for sin stolthet, er arv og ekthet nøkkelen.